Tố Chất Lãnh Đạo

2 tố chất tạo nên doanh nhân thành công bạn nên biết

Hãy nhìn vào Hãng phân tích KWh Analytics của CEO Richard Matsu. KWh Analytics chuyên thu thập dữ liệu về hiệu suất dự án năng

Thắc mắc: Tư thế dùng điện thoại nói gì về sếp?

Amy gợi ý là hãy ngẩng đầu và thẳng vai khi nhìn vào điện thoại, ngay cả lúc phải cầm ngang với tầm mắt. Điều

5 thái độ chứng minh năng lực lãnh đạo của doanh nhân

Phần lớn những quyết định sai lầm của chúng ta đến từ việc không xem xét đúng mức tất cả dữ kiện trước khi nghĩ

Nhà lãnh đạo khơi nguồn cảm hứng cho nhân viên như thế nào?

Ngay cả khi doanh nghiệp đã vạch ra một ý tưởng rõ ràng về chiến lược hay văn hóa ứng xử, người lãnh đạo cũng

9 cách để nhận ra một nhà lãnh đạo thực thụ nhất

Bất cứ ai nói, “Đó không phải là công việc của tôi,” không phải là lãnh đạo, một ví dụ. Vâng, mọi người cần phải

4 tư duy khác biệt của nhà lãnh đạo giỏi hiện nay

Một trong những khả năng quan trọng của nhà lãnh đạo giỏi là phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư. Họ hạn